Nederland zuiniger

  • Home
  • Over Oxxio
  • Nieuws & Pers
  • Nederland zuiniger
20 januari 2015

Nederland zuiniger

De Nederlander gaat nog niet echt zuinig om met energie. Maar er is goed nieuws: we gaan wel steeds bewuster om met energie en ons jaarlijkse verbruik daalt. 

“Kijken, kijken, niet kopen” is een uitspraak die alle Zuid-Europese straatverkopers, marktkoopmannen en winkeliers in vlekkeloos Nederlands kunnen uitspreken. Nederlanders hebben de naam zuinig te zijn, maar de gemiddelde Nederlander gaat niet echt spaarzaam om met energie. Dat blijkt uit de elfde plek op de wereldranglijst van elektriciteitsvreters, gemeten naar aantal kWh per persoon per dag. Een Amerikaan verbruikt weliswaar twee keer zo veel, maar die voert de lijst van energieverspillers dan ook onbedreigd aan.

De score van de gemiddelde Nederlander is slechter dan die van de gemiddelde EU-bewoner, en dat mogen we ons aantrekken. En gelukkig doen we dat ook.

Verbruik daalt
Het gasverbruik daalt al tien jaar. In 2000 verbruikte een gemiddeld huishouden nog 1.919 m³; in 2011 was dat 1.484 m³. Volgens brancheorganisaties komt dat doordat woningen steeds beter zijn geïsoleerd en verwarmingsketels efficiënter worden. Maar het elektriciteitsverbruik blijft achter. In 2011 daalde het particuliere stroomverbruik pas voor het eerst licht ten opzichte van de jaren daarvoor, waarin het verbruik steeg of gelijk bleef. Het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden steeg sinds 2000 zelfs van 3.220 kWh tot 3.480 kWh in 2010. De reden: we halen steeds meer en grotere elektrische apparaten in huis. De daling sinds 2011 komt door ‘natuurlijk verloop’; je vervangt kapotte apparaten door nieuwe, zuinigere modellen. Sinds de introductie in 1992 is het energielabel aan steeds meer huishoudelijke apparaten verbonden. We kiezen bewust voor zuiniger apparatuur.

Zuinige verlichting
De opkomst van spaarlampen en ledverlichting zal het gemiddelde elektriciteitsverbruik verder drukken. Spaarlampen en (in het bijzonder) ledlampen zijn weliswaar fors duurder dan gloeilampen, maar verbruiken vijf tot tien keer minder en gaan twaalf tot vijftig keer langer mee. Zo is een ledlamp ten opzichte van een gloeilamp uiteindelijk bijna achttien keer goedkoper.