Lampje,

Correctie op tarieven beperkt deel Oxxio-klanten uitgevoerd

26 januari 2023
Afgelopen december werd bekend dat Oxxio voor een beperkt deel van de klanten van mei tot en met september 2022 een tariefaanpassing had doorgevoerd die niet voor hen bestemd was. Inmiddels is de vergissing uitgezocht en de komende week gaat Oxxio dit voor alle betrokken klanten corrigeren. Afhankelijk van de situatie vindt de correctie plaats op de eerstvolgende jaarnota, ontvangt de klant een financiële compensatie of een combinatie van beiden. Klanten die dit betreft ontvangen hierover uiterlijk 4 februari 2023 een brief met uitleg over de ontstane situatie en wat dit voor hen betekent.

Oxxio gaat de correctie doorvoeren door de tarieven met terugwerkende kracht aan te passen naar de juiste tarieven over de betreffende periode. Op basis hiervan kan dan een juiste jaarnota worden opgemaakt; de definitieve afrekening voor de verbruikte energie over het afgelopen jaar. Tevens beschikken klanten hiermee weer over de juiste historische data en kan er een correct termijnbedrag worden berekend. Klanten ontvangen hier binnen een maand advies over.

Jaarnota, correctienota of een combinatie

Wanneer een klant sinds afgelopen mei geen jaarnota heeft ontvangen, vindt de verrekening op de volgende jaarnota vanzelfsprekend plaats met de juiste tarieven. Heeft een klant de jaarnota al wel ontvangen, dan ontvangt hij of zij een correctienota met de juiste tarieven. Het bedrag dat te veel is betaald, ontvangt een klant binnen enkele dagen terug op de bankrekening.

De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat een klant zowel voor als na het jaarnota moment te maken heeft gehad met onjuiste tarieven. In dat geval ontvangt de klant een correctienota op de laatst ontvangen jaarnota. De volgende nota wordt sowieso opgemaakt met gebruik van de juiste tarieven.

Betrokken klanten

De vergissing in de tariefaanpassing geldt voor een beperkt deel van de Oxxio-klanten. Alleen voor klanten met een vast contract dat voor 1 januari 2022 was afgesloten, gold dat zij bij overgang naar het variabele product LosVast een tarief zouden ontvangen dat het eerste jaar gelijk zou blijven. Helaas heeft een deel van deze klanten in de periode tussen mei en september 2022 toch te maken gehad met een tariefaanpassing. Alle betrokken klanten zijn in december al geïnformeerd.
 
Voor meer informatie zie nieuwsbericht 12 december 2022.

Gerelateerde artikelen

Lampje

Correctie op tariefsaanpassing voor beperkt deel Oxxio-klanten

Bekijk de update

Je energiekosten. Wat verandert er in 2022?

Wat verandert er in 2022 met uw energiekosten?