Alles over energiekosten

De energiekosten die je op je nota’s vindt, bestaan uit drie delen: leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen. Als je zelf stroom opwekt, krijg je ook te maken met salderen en terugleveren. Wat dat allemaal inhoudt, lees je op deze pagina. Ook moet je hier zijn voor alle informatie over overheidsmaatregelen.
Alles over je contract en verlengen

Je energiekosten

Je energiekosten bestaan uit: 

Leveringskosten 

Dit zijn de kosten die je betaalt voor de levering van stroom en/of gas. Je betaalt vaste en variabele leveringskosten.
    

  • Variabele leveringskosten  Het variabele deel is de hoeveelheid energie die je verbruikt. Dit deel doe je keer de prijs die we hebben afgesproken per kWh stroom en/of m³ gas. En bij gas zit hier ook de regiotoeslag in. De afgesproken prijs is afhankelijk van je type contract (vaste of variabele tarieven) en of je een enkel- of dubbeltarief hebt. Voor dit deel van je leveringskosten geldt: hoe minder je verbruikt, hoe minder je betaalt.

  • Vaste leveringskosten  Daarnaast betaal je vaste leveringskosten. Een vast bedrag per jaar voor de kosten die we maken voor je energieaansluiting. Dit staat ook wel bekend als vastrecht. Hoeveel energie je verbruikt, is niet van invloed op dit bedrag.  

Netbeheerkosten 

De netbeheerder zorgt voor de energiemeters in je meterkast, het transport van je energie en beheer van het energienet. De kosten daarvoor brengen we namens de netbeheerder in rekening en betalen wij aan hen. De hoogte van je netbeheerkosten hangt af van het soort aansluiting dat je hebt en wordt jaarlijks door de netbeheerder bepaald. Wil je weten wie je netbeheerder is? Je vindt je netbeheerder heel makkelijk in de Oxxio App bij Menu > Producten. Klik op je product en kijk bij 'Netbeheerder'. Of ga naar Mijnaansluiting.nl en vul er je gegevens in. 

 

Overheidsheffingen 

Het laatste onderdeel van je energietarief zijn belastingen: de overheidsheffingen en btw. Deze dragen wij rechtstreeks af aan de overheid. De overheidsheffingen wijzigen meestal jaarlijks op 1 januari.  
 
De overheidsheffingen bestaan uit:   • Energiebelastingen Deze heffing op stroom en gas is ingevoerd om je te stimuleren om zuinig en bewust met energie om te gaan.

  • Vermindering energiebelasting Omdat energie een basisbehoefte is, heft de overheid geen belasting over een deel van je energieverbruik. Dat bedrag wordt elk jaar opnieuw bepaald en is voor 2023 € 596,86 per huishouden. Je hebt hier alleen recht op als je stroom afneemt op een leveringsadres met een verblijfsfunctie zoals wonen of werken.

  • Btw Over alle kosten betaal je 21 % btw. Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten, betaalde je van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 9% btw i.p.v. 21%. Zowel daarvoor als daarna geldt een btw-tarief van 21%. Hier houden we rekening mee op je jaarnota.

Terugleveren en salderen

Energie die je zelf opwekt, bijvoorbeeld met je eigen zonnepanelen, kun je zelf gebruiken. Dan heb je minder stroom van ons nodig. Elk jaar verrekenen we op je jaarnota het verschil tussen wat je van ons afneemt en wat je aan het energienet hebt teruggeleverd. 

Overheidsmaatregelen en het prijsplafond 

De overheid en energieleveranciers hebben samen gekeken naar de betaalbaarheid van de energierekening. Daar is een pakket aan maatregelen uitgekomen. Op deze pagina hebben we ze voor je op een rij gezet.