Energiebelasting

Als je energie verbruikt, belast je het milieu. Daarom is de energiebelasting in het leven geroepen om je zuiniger, bewuster en efficiënter om te laten gaan met energie. Daarnaast wil de overheid het opwekken van duurzame energie stimuleren. Tot 2023 betaalde je hiervoor een aparte heffing: de opslag duurzame energie (ODE). Deze is per 1 januari 2023 opgegaan in de energiebelasting.

Je betaalt de energiebelasting aan ons. Deze kosten worden doorberekend in je variabele leveringskosten. Wij dragen de energiebelasting vervolgens af aan de overheid.

De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van je verbruik: de heffing wordt per kWh stroom en m³ gas berekend. Elk jaar op 1 januari voert de overheid nieuwe tarieven voor de overheidsheffingen in.  

Tarieven energiebelasting 2023

Gas per m3 Excl. btw Incl. 21% btw*
0 t/m 170.000 m3 € 0,48980 € 0,59266
170.001 t/m 1.000.000 m3 € 0,09621 € 0,11641
Stroom per kWh Excl. btw Incl. 21% btw*
0 t/m 10.000 kWh € 0,12599 € 0,15245
10.001 t/m 50.000 kWh € 0,10046 € 0,12156
50.001 t/m 10.000.000 kWh € 0,03942 € 0,04770
Goed om te weten: Op je jaarnota zijn de energiebelasting en de ODE (Opslag Duurzame Energie van 2022 aparte posten. Ook gold van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 9% op energie (stroom en gas). Dit wordt automatisch doorberekend en verrekend op je jaarnota over 2022.

Vermindering energiebelasting

Als je stroom afneemt voor een locatie met een verblijfsfunctie, heb je recht op vermindering energiebelasting. Dit is een wettelijk vastgestelde korting die wij namens de Belastingdienst verrekenen op je jaarnota. Locaties met een verblijfsfunctie zijn locaties waar mensen kunnen verblijven, zoals woonhuizen, fabrieken, restaurants en kantoren.

De vermindering energiebelasting kan ook € 0 zijn als geen sprake is van een verblijfsfunctie. Bij locaties die geen verblijfsfunctie hebben, kun je denken aan garageboxen, trappenhuizen, aanlegsteigers en riolen.

Bekijk in dit overzicht of je locatie een verblijfsfunctie heeft of niet. Staat de omschrijving van jouw locatie hier niet tussen? Dan geeft de Belastingdienst uitsluitsel. 

Vrijstelling energiebelasting

Als je als huurder zelf energie opwekt met zonnepanelen, krijg je vrijstelling van energiebelasting. De vrijstelling is alléén geldig voor het aantal kWh dat met de zonnepanelen is opgewekt – dus niet voor energie die je verder nog gebruikt. Voorwaarde is dat je als huurder de zonnepanelen hebt geplaatst (of laten plaatsen) en zelf in het huis woont. 

Snel naar