Wat is biomassa?

Biomassa is energie die wordt opgewekt door verbranding. Dit wordt ook wel bio-energie genoemd. Voor biomassa ook echt biomassa is, moet het eerst worden vergast of vergist tot biobrandstof. Organische materialen zijn de bron van biomassa. Denk hierbij aan de verbranding van hout, gft-afval, plantaardige olie, mest en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen.

Waarom is biomassa groen?

Met de verbranding van de organische materialen wordt elektriciteit door biomassa opgewekt. Dit vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen wat zorgt voor minder klimaatbelasting. Een ander voordeel van biomassa is dat het in tegenstelling tot kolen en aardgas niet opraakt. Biomassa-energie is daarom groen.

 

 

Maakt Oxxio gebruik van biomassa?

Kort maar krachtig: nee. Onze stroom is 100% groen, maar biomassa is geen energiebron voor ons. Al onze groene stroom wordt opgewekt met Europese windmolens.

Stroometiket

Alleen groene windstroom bij Oxxio

Oxxio levert 100% windstroom. Al onze energie wordt opgewekt door windmolens in Europa. Wij vinden groene stroom niet meer dan logisch, want we hebben maar 1 planeet. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Ieder jaar publiceren we een stroometiket waarin je kan terugzien uit welke bronnen onze stroom is opgewekt. De overheid controleert dit etiket. Omdat we alleen maar stroom uit windenergie opwekken, is ons stroometiket zo simpel en overzichtelijk als het maar zijn kan. Wel zo duidelijk.

Enkele kenmerken van biomassa

Biomassa is naast water-, zonne- en windenergie een van de meest gebruikte duurzame energiebronnen. Enkele kenmerken:  • Biomassa is in grote hoeveelheid aanwezig en kan eenvoudig worden geproduceerd
  • Gebruik van biomassa is CO2-neutraal
  • Biomassa kan zowel als energiebron worden gebruikt als voor afvalverwerking
  • Windenergie en zonne-energie zijn afhankelijk van andere factoren, biomassa is qua aanbod constanter en stabieler
  • Vanwege de verschillende soorten biomassa is de duurzaamheid lastig te achterhalen
  • Bij de verwerking van biomassa kunnen schadelijke stoffen vrijkomen
  • Biomassateelt kan de voedselproductie en biodiversiteit bedreigen