Ben je al Oxxio klant? Check hier je verlengaanbod.

Energie gedragscode

Oxxio heeft de Gedragscode Consument en Energieleveranciers ondertekend die is opgesteld door EnergieNed en ACM. Deze gedragscode is sinds 1 september 2006 van kracht en in 2009, 2015 en 2020 aangepast. Eerlijke concurrentie en betrouwbare voorlichting aan consumenten wordt in die gedragscode vastgelegd.

Vertrouwen vergroten

Het doel is dat met deze gedragscode een bijdrage geleverd wordt aan het vergroten van het vertrouwen van de consument in de vrije energiemarkt. Zo zijn er in de gedragscode afspraken gemaakt over een eerlijke en goede manier van klantenwerving en het zo goed mogelijk afhandelen van een overstap naar een andere energieleverancier. Dit betekent bijvoorbeeld dat klanten schriftelijk of per mail gewezen moeten worden op een bedenktijd van 14 (kalender) dagen en dat er een klachtenprocedure aanwezig dient te zijn.

Toezicht op energieleveranciers

De ACM houdt in de gaten of de gedragscode ook echt wordt nageleefd. Zij beoordeelt of de consument eerlijke en juiste informatie heeft gekregen bij de keuze voor een energieleverancier. Wanneer de gedragscode wordt overtreden kan de ACM sancties opleggen.

Kijk op Energie-nederland.nl voor een overzicht van de energieleveranciers die de gedragscode hebben ondertekend.