De voorwaarden van Oxxio voor Stroom & Gas

Per 25 april 2024 passen we het Voorwaardenoverzicht aan. We maken teksten duidelijker en doen een aantal inhoudelijke aanpassingen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de voorwaarden weer helemaal up-to-date zijn.

Wat is er veranderd?

 • Artikel 2: we leggen duidelijker uit welke stappen we zetten na een gemiste betaling en we noemen belangrijke websites.
 • Artikel 3: deze aanpassing heeft te maken met het terugleveren van stroom, als je zelf stroom opwekt met zonnepanelen. Deze wijziging maakt het voor ons mogelijk om voor de stroom die je opwekt, maar niet zelf gebruikt, kosten door te berekenen. Die kosten noemen we terugleverkosten. Als we deze kosten gaan doorberekenen, krijg je van ons minimaal 30 dagen van tevoren een persoonlijk bericht.
 • Artikel 5: we hebben een introtekst toegevoegd; artikel 5.1. Nu is het duidelijker dat we twee verschillende regelingen hebben voor de
  opzegboete. Een regeling die geldt voor contracten afgesloten vóór 1 juni 2023 en een regeling voor contracten die zijn afgesloten
  na 1 juni 2023.
 • Artikel 8: we hebben de volgorde van de slotbepalingen veranderd. En we hebben toegevoegd dat we onder de term ‘contract’ ook de afspraken
  bedoelen die we samen, op een latere datum dan de contractdatum, met elkaar maken.
 • In het hele Voorwaardenoverzicht gebruiken we ‘je’ als aanspreekvorm.

 


Heb je een energiecontract afgesloten vóór 25 april 2024? Dan gaat het nieuwe voorwaardenoverzicht voor jou per 1 juni in.

Algemene voorwaarden en gedragscodes

Actievoorwaarden bij een nieuw of verlengd contract

Opzeggen en annuleren

Archief

Ben je op zoek naar specifieke voorwaarden, maar kun je ze niet vinden? Dan biedt Oxxio deze actie niet meer aan. De voorwaarden staan nog wel in ons archief.