cal_formPage 1PathPathlogoFill 19

Privacystatement

Oxxio (Oxxio Nederland B.V.) vindt je privacy erg belangrijk. Bij het verwerken van je (persoons)gegevens respecteren wij deze. Zo leven wij privacywetgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens na. In ons privacystatement leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen, voor welke doelen ze gebruikt worden, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Oxxio is van mening dat de gegevensbescherming van essentieel belang is voor alles wat we doen. Persoonsgegevens van (ex)klanten, respondenten en prospects worden dan ook zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Onze gegevensverwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

Als je producten of diensten van Oxxio afneemt, leggen wij je (persoons)gegevens vast. Jouw gegevens gebruiken we om je aanmelding te beoordelen en te accepteren, je overeenkomst met ons tot stand te brengen en uit te voeren. Ook gebruiken we je gegevens voor onze dienstverlening (waaronder maar niet uitsluitend het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole, het behandelen van geschillen, vragen en klachten en het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden) en om je te informeren over nieuwe producten en diensten. Oxxio houdt hierbij rekening met je voorkeuren. Wil je liever geen informatie meer over nieuwe producten en/of diensten? Geef dit dan door in de Oxxio App of online via Mijn Oxxio.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Oxxio laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden.

Oxxio App

Oxxio biedt een deel van haar dienstverlening aan via de Oxxio App. Via de Oxxio App kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Oxxio App valt ook onder dit privacystatement.

Heb je een slimme meter en gebruik je de Oxxio App, dan gebruiken we je (meet)gegevens om je inzicht te geven in je energieverbruik. Oxxio is naast energieleverancier ook gecertificeerd als Onafhankelijke Dienstenaanbieder. Hierdoor zijn wij gemachtigd meetgegevens op te vragen bij Energie Data Service Nederland (EDSN). Dit geldt voor klanten en niet-klanten en doen wij alleen nadat je ons hier toestemming voor hebt gegeven.

Gedragscode Slimme Meters

In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt Oxxio zich aan de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters en de Gedragscode Slimme Meters Overige Diensten Aanbieders ("ODA") voor de omgang met slimme meters met betrekking tot privacy. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter.

Surf- en klikgedrag

Op de website van Oxxio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Wij gebruiken deze gegevens voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Zo kan Oxxio de website en de dienstverlening verder verbeteren. Daarnaast combineren wij je online surf-, zoek-, en klantgedrag om jou online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op jouw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Cookies, local storage en tracking pixels

Oxxio maakt bij het online aanbieden van onze diensten gebruik van twee manieren om gegevens op te slaan in je browser: cookies en local storage.

Cookies

Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat met jouw bezoek aan deze website wordt meegestuurd. Door je browser wordt dit op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen.

Oxxio gebruikt cookies om:

  • Je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is en/of is afgestemd op jouw voorkeuren of interesses.
  • Eerdere voorkeuren op te vragen.
  • Onderzoek te doen, om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kun je gebruikmaken van functionaliteiten op de website, bijvoorbeeld voor het gebruik van het online klant worden en verhuizen en om inloggegevens van Mijn Oxxio te onthouden.

Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Als je op deze link klikt krijg je een overzicht van cookies die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website en de bijhorende functionaliteiten raadpleegt.

Local storage

Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de 'local storage' van je browser. Oxxio gebruikt HTML5 Local Storage om gegevens op te slaan. Dit werkt ongeveer hetzelfde als cookies maar het is veiliger en er kunnen meer gegevens worden opgeslagen. Bij local storage bepaal je zelf hoe lang de browser de gegevens bewaart. Dit hangt af van de instellingen van je browser en/of hoe vaak je je browser geschiedenis wist.

Tracking pixels

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Beveiliging

Oxxio heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking, op welke manier dan ook. We streven de grootst mogelijke nauwkeurigheid na en houden rekening met nieuwe technieken, de kosten van implementatie, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. De maatregelen zijn ervoor om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar andere sites

Op de site van Oxxio staat een aantal links naar websites van derden. Oxxio kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen omgaan met je gegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de website die je bezoekt, als die er is.

Wat zijn je rechten?

Je hebt recht om aan Oxxio te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je ons verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Ben je van mening dat je gegevens niet juist zijn of dat Oxxio je gegevens niet mag verwerken? Dan kun je Oxxio verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Binnen uiterlijk 4 weken laat Oxxio je weten in hoeverre Oxxio aan je verzoek kan voldoen. Stuur je verzoek aan Oxxio o.v.v. privacy aan Oxxio Nederland bv, Postbus 100, 3000 AC Rotterdam.

Melden datalek

Oxxio houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt?

Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd. Dit doe je via meldpuntdatalekken@oxxio.nl. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Meer informatie

Wijzigingen

Oxxio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het actuele privacystatement op Oxxio.nl.

Rotterdam, 3 april 2017