• Home
  • Klantenservice
  • Waarborgsom

De waarborgsom

Heb je een e-mail ontvangen waarin we je vragen een waarborgsom te betalen? Om meer zekerheid te krijgen rondom betalingen mag Oxxio een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren bij nieuwe klanten. Bij een negatieve uitslag vragen we een waarborgsom. Ook kan Oxxio een waarborgsom vragen aan bestaande klanten als het betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft. De hoogte van de waarborgsom is maximaal € 400, ofwel het bedrag dat je vermoedelijk betaalt voor zes maanden stroom en/of gas en de hoogte daarvan is tevens redelijk voor je situatie. Als je een waarborgsom moet betalen, sturen we je een e-mail.

Kredietwaardigheidscontrole: hoe zit het precies?

Bij een negatieve uitslag van de kredietswaardigheidscontrole mag Oxxio bepaalde zekerheden verlangen rondom toekomstige betalingen. Deze zekerheid, in de vorm vaneen waarborgsom, vragen we je binnen 14 dagen naar ons over te maken.

Vraagt Oxxio om een waarborgsom bij een spoedaanvraag?

Een spoedaanvraag zonder waarborgsom? Het kan! Ook bij een spoedaanvraag voor energie brengen we alleen een waarborgsom in rekening bij een negatieve kredietwaardigheidscontrole. Lees meer over de procedure bij een spoedaanvraag.

Ik ben het niet eens met de uitslag van de kredietwaardigheidscheck, wat kan ik doen?

Oxxio maakt gebruik van FOCUM ter beoordeling van je kredietwaardigheid. Indien je van mening bent dat er onterecht een negatieve uitslag is gegeven, kun je bij FOCUM een inzageverzoek doen. Oxxio mag dit niet voor je doen, aangezien het hier privacygevoelige informatie betreft. Vul op de site van FOCUM de benodigde gegevens in. Je ontvangt de informatie schriftelijk op het opgegeven adres. Mocht hieruit blijken dat er onterecht een negatieve score is afgegeven, dan vervalt de waarborgsom.