Correctie op onterechte tariefaanpassing: alle informatie op een rij

Voor een deel van onze klanten is er het afgelopen jaar te vroeg een tariefsaanpassing doorgevoerd. Dit gaat om klanten die vanuit een vast contract automatisch overgingen naar ons variabele product LosVast. Zij hadden in hun eerste jaar op ons LosVast product, 12 maanden gelijke tarieven moeten hebben. Helaas zijn deze klanten door een vergissing meegenomen in de tariefsaanpassingen van andere groepen klanten. We hebben onze processen hierop aangepast, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren. Klanten om wie dit gaat, hebben hier persoonlijk bericht over gekregen. Hieronder leggen we uit hoe we de vergissing nu gaan rechtzetten.
Volg je aanmelding in de Oxxio App
  • Home
  • Klantenservice
  • LosVast

Voor wie geldt deze correctie?

Zodra de vaste looptijd van je overeenkomst afloopt, wil je niet zonder energie komen te zitten. Daarom zetten we na afloop van de vaste looptijd onze klanten altijd automatisch over op ons variabele product LosVast.

Bij klanten die vóór 2 januari 2022 een vast contract hadden afgesloten, hebben we dit ook gedaan. Alleen had er voor hen binnen het eerste jaar op het variabele LosVast product geen tariefsaanpassing mogen plaatsvinden. Dit is door een vergissing wel gebeurd bij een aantal van deze klanten.

Heb je al langer dan een jaar een LosVast product of heb je een vast contract na 2 januari 2022 afgesloten? Dan kunnen je tarieven wel door het jaar heen veranderen.

Hoe zetten we dit recht?

Alles wat je wilt weten over een correctienota, de jaarnota en eindnota

We hebben ervoor gekozen om onze vergissing op te lossen door binnen ons bestaande notaproces de correctie door te voeren. Zo staat met terugwerkende kracht alles goed in onze systemen. Dat zorgt ervoor dat klanten ook voor het verleden de juiste informatie terugzien in de Oxxio App en Mijn Oxxio. Daarnaast is deze manier van rechtzetten belangrijk voor het afrekenen van de korting van het prijsplafond aan het einde van het jaar. Hoe het notaproces precies in elkaar zit lees je hieronder.

Termijnbedrag

Termijnbedrag

Als je klant wordt bij Oxxio, dan start het contract op de door jou aangegeven datum. Op dat moment geef je ook aan ons door hoeveel energie je denkt te verbruiken, of we gebruiken het historische verbruik.

We berekenen dan een jaarbedrag op basis van de energietarieven en je aangegeven of geschatte verbruik. We houden dan ook gelijk rekening met zaken zoals belastingen en leveringstarieven van de netbeheerder. We spreiden dit jaarbedrag over 12 maanden.Dat is je termijnbedrag: een voorschot dat je aan ons betaalt. Zo hoef je niet in 1 keer een groot bedrag te betalen aan het einde van het jaar bij je jaarnota.

Jaarnota en eindnota

Jaarnota en eindnota

Na 12 maanden (of wanneer je eerder bij ons weggaat) bekijken we wat je werkelijk hebt verbruikt. Dit doen we met de door jou doorgegeven meterstanden of door je meter uit te lezen. Geef je je meterstanden niet door? Dan maken we een schatting. Je werkelijke verbruik doen we keer de energietarieven die je dat jaar hebt gehad. Hier komt een bedrag uit. Is dit bedrag hoger dan de 12 termijnbedragen bij elkaar opgeteld? Dan moet je bijbetalen. Is het lager? Dan krijg je geld terug.

Het verrekenen van je termijnbedragen met je werkelijke verbruik en energietarieven gebeurt op je jaarnota of bij een eindnota (als je bijvoorbeeld verhuist of weggaat). Op je jaarnota checken we ook gelijk of je termijnbedrag voor het komende jaar nog past bij je tarieven en verbruik.

Verrekening op je jaarnota

Verrekening op je jaarnota

Zit je nog in je contractjaar? Dan heb je nog geen jaarnota voor dat jaar ontvangen. Daarom zijn de in rekening gebrachte termijnbedragen nog niet verrekend met je werkelijke verbruik en energiekosten. Dat gebeurt altijd op je jaarnota.

Bij sommige klanten waar er te vroeg een tariefsaanpassing heeft plaatsgevonden, wordt het verschil dus verrekend op de jaarnota. De vergissing heeft namelijk plaatsgevonden in het huidige contractjaar. Je bent nog niet definitief afgerekend op de onjuiste tarieven. We kijken op je jaarnota of je wel of niet te veel hebt betaald. Je ontvangt nu dus geen bedrag.

Correctienota

Correctienota

Heb je al een jaarnota ontvangen en heeft de vergissing daarvoor al plaatsgevonden? Dan zijn de in rekening gebrachte termijnbedragen wel verrekend op je jaarnota met je werkelijke verbruik en de onjuiste energietarieven. Deze energietarieven kloppen niet, omdat je een jaar lang gelijke tarieven had moeten hebben. Dat betekent dat we deze jaarnota gaan corrigeren.

In dit geval ontvang je een correctienota die je afgelopen jaarnota vervangt en waarschijnlijk ontvang je geld van ons terug. Dit geldt ook voor klanten die bij ons zijn weggegaan. Daar vervangt de correctienota de eerder ontvangen eindnota. Op de correctienota leggen we uit voor welke datum je dit geld ontvangt en op welke rekening we dit storten.

Combinatie van een correctienota en verrekening op je jaarnota

Combinatie van een correctienota en verrekening op je jaarnota

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je onterecht een tariefsaanpassing hebt ontvangen voor je jaarnota, maar ook na je jaarnota. Dan ontvang je een correctienota en verrekenen we de rest van het verschil op je eerstvolgende jaarnota.

Bijbetalen

Bijbetalen

Het kan ook gebeuren dat uit de correctie blijkt dat je eigenlijk te weinig hebt betaald. Omdat de situatie is ontstaan door een vergissing van ons, laten we dit bedrag vervallen. We sturen je in dit geval wel een gecorrigeerde jaarnota of eindnota toe. Direct daarna ontvang je bericht dat we de zojuist uitgestuurde correctienota compenseren. Je hoeft dus niets te betalen.

Uitgebreide uitleg op je jaarnota of correctienota

Uitgebreide uitleg op je jaarnota of correctienota

Zowel op je eerstvolgende jaarnota, als op de gecorrigeerde eindnota of jaarnota wordt in de bijlage in detail uitgelegd hoe de nota is berekend. Hier zie je per periode terug hoeveel energie je hebt verbruikt en met welke energietarieven we dit verrekenen.

Wat betekent de correctie voor je termijnbedrag?

Bij het berekenen van je termijnbedrag houden we rekening met je energieverbruik en de voor jou geldende tarieven.

Doordat je onterecht een tariefsaanpassing hebt gehad, kan het zijn dat je huidige termijnbedrag niet klopt. We gaan dit daarom opnieuw berekenen. We sturen je binnen een maand een nieuw advies over je termijnbedrag. We leggen dan ook uit waar we in dit advies rekening mee houden.

Pas je je termijnbedrag aan naar ons advies? Dan kom je waarschijnlijk goed uit op je jaarnota. Je krijgt dan geen geld terug, maar je hoeft ook niet bij te betalen.

Let op

Is je termijnbedrag het afgelopen jaar te laag geweest voor jouw situatie of heb je je termijnbedrag in het afgelopen jaar zelf verlaagd? Dan kan het zijn dat je een advies krijgt om je termijnbedrag te verhogen. Je termijnbedrag komt door de verlaging niet meer overeen met je tarieven en je energieverbruik.

Tip!

In de Oxxio App en Mijn Oxxio kun je je maandelijkse energieverbruik binnen het verbruiksplafond zien. En ook de Jaarcheck is weer beschikbaar. Daarmee kun je zelf regelmatig nagaan of je termijnbedrag nog bij je situatie past.

Goed om te weten: de Jaarcheck kijkt 7 dagen lang naar dezelfde factoren. Heb je de afgelopen dagen nog de Jaarcheck gedaan? Doe de Jaarcheck dan nog eens over een paar dagen. Waarschijnlijk krijg je dan een ander advies, omdat de Jaarcheck dan rekening houdt met je actuele tarieven die je hoort te hebben.

Onterechte tariefsaanpassing en mijn verbruik

De onterechte tariefsaanpassing heeft geen invloed op je verbruik. Met je verbruik is niets verkeerd gegaan. We gebruiken (nu we alles hebben rechtgezet) je juiste tarieven om je verbruik af te rekenen bij je jaarnota.

Benieuwd naar je verbruik van de afgelopen periode? Bekijk je verbruik in de Oxxio App en Mijn Oxxio per jaar, maand, week, dag of per uur.

Het prijsplafond en je energietarieven

Goed om te weten. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond. Je betaalt dan een basistarief tot een verbruiksplafond van maximaal 2.900 kWh voor stroom en 1.200 ㎥ voor gas. Voor het verbruik boven het verbruiksplafond gelden de juiste tarieven van je LosVast product. Je juiste tarieven staan ook in de Oxxio App en Mijn Oxxio.

Weten hoe het prijsplafond precies werkt? Kijk op Oxxio.nl/prijsplafond.

Incassokosten

Hebben we jou in de periode dat we je onjuiste tarieven in rekening hebben gebracht, ook incassokosten berekend? Dan worden deze kosten door ons vergoed.

Als je de incassokosten al deels of volledig aan ons hebt betaald, dan krijg je dit bedrag van ons terug. We sturen je een bericht met verdere informatie.

Heb je nu één of meerdere openstaande nota’s? Dan verrekenen we het bedrag, wat je van ons tegoed hebt, eerst met deze andere nota’s. In de Oxxio App of Mijn Oxxio zie je precies welke incassokosten je aan ons hebt betaald. En je ziet hier ook meteen je actuele nota-overzicht.

Mijn dossier is overgedragen aan een incassopartner.

Hebben we jouw dossier overgedragen aan één van onze incassopartners? Dan stuurt onze partner naar jou een bericht. De incassokosten komen te vervallen, wanneer je deze nog niet hebt betaald.

Heb je de incassokosten al wel betaald? Dan stort onze partner dit bedrag terug op je betaalrekening.